Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/24

Szanowni Rodzice!

 Uprzejmie informujemy, że rodzice dzieci, które będą kontynuować edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/24 zobowiązani są do odbioru z przedszkola deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej od dnia 20.02.2023.
Wypełnioną i podpisaną przez rodziców deklarację należy złożyć w przedszkolu do dnia 28.02 2023.

 Uwaga!

 Nie złożenie deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z edukacji przedszkolnej dziecka w roku szkolnym 2023/24.

Komentowanie zablokowane.