Dyżur wakacyjny VIII 2023

W bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny zaplanowany jest w miesiącu sierpniu.
Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych.
Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych przyjmuje się dzieci z innych przedszkoli, ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.
Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w dniach od 20 .03. 2023 r. do 31.03. 2023 r.
Po tym terminie deklaracje nie będą rozpatrywane!

Dzieci z innych przedszkoli, w miarę wolnych miejsc, będzie można zgłaszać w dniach od 3 do 7 kwietnia 2023r.
Przyjmowane w pierwszej kolejności będą dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie dzielnicy; rodzeństwo uczęszczające do przedszkola;

Harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec – sierpień 2023 znajduje się na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

Komentowanie zablokowane.