ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 90 w Krakowie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji ustalono wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne. Rada Miasta Krakowa podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowaz 12 października 2022 r. zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz. Urz. Woj. 2022.6867
z dnia 20 października 2022 r.).

Za każdą godzinę poza 5 godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalono opłatę 1,14 zł. Opłaty wg. nowych stawek za wychowanie przedszkolne zgodnie ze zwaloryzowaną kwotą rozpocznie się od listopada br.

Dyrektor Anna Węglarz

Komentowanie zablokowane.