_

Przedszkole 90 zamierzenia Wiewiórki

_

Wrzesień

W przedszkolu

Indywidualne przywitanie z każdym dzieckiem, poznanie imion . Uczestniczyć będziemy w zabawie integracyjnej ,,Powitanie“. Zapoznamy się z ilustracjami przedstawiającymi przebieg dnia w przedszkolu. Poznamy nazwę grupy ,,Wiewiórki“.Posłuchamy wiersza I. Salach ,,Wiewióreczka “prezentowanej przez nauczyciela wraz z sylwetą wiewiórki. Weźmiemy udział w zabawie integracyjnej ,,orzeszki“. Poznamy piosenkę ,,Sąsiadeczko-wiewióreczko“ nauczymy się śpiewać. Poznamy zasady obowiązujące w Sali, zawrzemy umowy. Spacerować będziemy w ogrodzie przedszkolnym, zapoznamy się z wyznaczonym trenem, ustalimy umowy dotyczące bezpiecznego poruszania się na wyznaczonym terenie, korzystania z urządzeń ogrodowych.

Moja miejscowość

Posłuchamy bajki pod tytułem ,,Trzy świnki” autor bajki: Jennifer Greenway tłumaczenie bajki: Arlena Sokalska. Porozmawiamy na temat treści opowiadania ukierunkowanymi pytaniami : Dlaczego świnki musiały opuścić swój dom?;Z jakich materiałów zbudowały swoje domy?; Który z nich okazał się najsolidniejszy?; Jak świnki poradziły sobie ze złym wilkiem? Uczestniczyć będziemy w zabawie dydaktycznej ,,Podaj swój adres“ oraz ,,Opisz swój dom“. Poznamy wiersz Poznewskiej ,,Okienka i okna”. Posłuchamy wiersza,, Kolorowe znaki“
Krzysztofa Wiśniewskiego. Utrwalimy zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Weżmiemy udział w „Quiz” – zagadki E. Stadtmüller o ruchu ulicznym. Rozwijać będziemy sprawność fizyczną uczestnicząc w zestawie ćwiczeń gimnastycznych.

Ja i środowisko

Przywitamy się codziennie piosenką, wierszykiem lub zabawą ruchową. Rozwiniemy motorykę małą i dużą w zabawach naśladowczych. Poznamy własne ciała, dostrzeżemy różnice i podobieństwa między nami, zaczniemy lepiej orientować się w schemacie własnego ciała. Poznamy lepiej nasze zmysły, dowiemy się za co odpowiadają. Rozwiniemy umiejętność uważnego słuchania w wierszach, słuchaniu muzyki, zabawach ruchowych. Ustalimy co wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie (higiena). Wykonamy pracę plastyczną farbami i pastelami aby zilustrować opowiadanie o magicznym mydle. Utrwalimy również znajomość numerów alarmowych i służb ratunkowych aby wiedzieć kto dba o nasze bezpieczeństwo. Rozwiniemy sprawność motoryczną i utrwalimy wiadomości pracując w książkach.