_

Witamy na stronie Przedszkola nr 90 w Krakowie

im. Świętego Mikołaja

_

Przedszkole zostało wybudowane w 1953 roku. Budynek był projektowany dla potrzeb przedszkola i nigdy nie zmieniał swojej funkcji, zawsze służył dzieciom z krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. W 2002 roku Rada Miasta Krakowa nadała placówce imię Św. Mikołaja, co jeszcze bardziej związało nas z dzielnicą zawsze będącą w obrębie parafii św. Mikołaja.
Przedszkole jest małą przyjazną placówką. Od września do czerwca czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30. Do dyspozycji dzieci przeznaczone są cztery sale zabaw i duży, dobrze wyposażony ogród. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na cztery 25 osobowe grupy, według wieku. Edukację w każdej grupie prowadzą dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela.

Staramy się, aby nauczycielki nie zmieniały się w ciągu czteroletniego okresu uczęszczania dziecka do przedszkola. Kadra pedagogiczna przedszkola realizuje program zindywidualizowany do potrzeb każdego dziecka. Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli gwarantują wysoki poziom realizacji wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanków.

_

w naszym Przedszkolu

Chcemy być partnerami rodziców w procesie wspomagania dziecka w jego całościowym rozwoju.

Pracujemy w oparciu o programy:

 • „Kocham przedszkole”- Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
 • „Dziecięca matematyka”- Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
  i Ewy Zielińskiej /program wspomaga rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych/.

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody i formy nauczania, tj:

 • elementy metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i  dr Ewy Zielińskiej rozwijające umiejętności matematyczne
 • metodę Ireny Majchrzak „Wprowadzanie dzieci w świat pisma”, przygotowującą dzieci do nauki czytania
 • zajęcia i zabawy proponowane przez prof. Marię Kielar-Turską, rozwijające mowę i myślenie
 • zabawy z programu „Przedszkolaki Krok Drugi”, rozwijające umięjętności w różnych sferach rozwojowych, świadomość i samoocenę dzieci
 • metody aktywnego słuchania muzyki wg. Battii Strauss oraz zabawy ruchowe i taneczne z Pedagogiki Zabawy KLANZA
 • w zajęciach gimnastycznych wykorzystujemy elementy zabaw rytmicznych Carla Orffa, gimnastyki twórczej wg Rudolfa Labana,  metodę Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.

 

_

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów wspomagających.

 • „Bezpieczny Przedszkolak”- program kształtujący postawę bezpiecznego zachowania się dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa mgr Angeliki Mazurczyk
 • Program autorski poszerzający zainteresowania i umiejętności plastyczne dzieci 5-6 letnich autorstwa mgr Marii Rosół i mgr Danuty Domańskiej
 • Program poszerzający zainteresowania i umiejętności aktorskie dzieci 5,6-letnich „Mały artysta” autorstwa mgr Renaty Gluzińskiej
 • „Kanon kształcenia tożsamości kulturowej” – autorstwa p. mgr Bożeny Mąsior
 • Program autorski „Przedszkole łączy pokolenia” autorstwa p. mgr Marii Rosół, oraz p. mgr Renaty Gluzińskiej
 • „Jestem gotowy do szkoły” – usprawnianie percepcyjno-motoryczne autorstwa p. mgr Kingi Bogacz
 • „Przyjaciele przyrody” – autorstwa mgr Anastazji Wąchały
 • „Angielski dla starszaków” K.Wichrowskiej, O. Wysłowskiej
_

Znajdą u nas Państwo zajęcia dodatkowe

takie jak:

Język angielski, robotyka, zajęcia umuzykalniające z oprawą akompaniamentową, gimnastyka korekcyjna, oraz udział w miejskim programie sportowym „Akademia Przedszkolaka” realizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód oraz Wydział Sportu UMK.

 

Dodatkowo realizujemy programy:

 • adaptacyjny,
 • „Zdrowe żywienie”
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch”

oraz projekty:

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Jestem Eko w Krakowie”
 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
 • „Wędrówka po świecie zawodów” organizowany przez Krakowski Ośrodek Kariery

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych, o czym świadczą wykonywane badania.