Pomoc psychologiczna

Dzieciom o szczególnych potrzebach psychofizycznych jest udzielana w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
Jest ona realizowana przez nauczycielki w trakcie bieżącej pracy z dziećmi i indywidualnych zajęć kompensacyjno – korekcyjnych.
Dzieci mają również zapewnione wsparcie specjalistów:
– psychologa,
– logopedy
– pedagoga specjalnego.
Prowadzą oni zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz porady i konsultacje dla rodziców.

Kontakt do Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej nr1 przy ul. Chmielowskiego 1:
tel. – (12) 430 50 52 – sekretariat
e-mail: http://www.poradnia.oswiata.org.pl
Poradnia oferuje między innymi:
– diagnozę psychologiczną dziecka, w tym badanie gotowości szkolnej
– zajęcia wspomagające rozwój dziecka
– porady i konsultacje dla rodziców
– terapię logopedyczną, terapię rodzinną
– wydawanie orzeczeń, oraz opinii o wczesnym wspomaganiu

Kontakt z psychologiem mającym pod opieką nasze przedszkole:
Psycholog mgr Renata Kala – Piwowarczyk
tel. (12) 660 07 80 gabinet nr 10
e-mail: ppp1.kala@gmail.com

lub
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – ul. Półkole 11
telefon: +48 (12) 412 15 66

e-mail: sekretariat@owpp.pl

Komentowanie zablokowane.