_

Przedszkole 90 zamierzenia Zajączki

_

Maj

Majowe święta

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o Polsce. Przedszkolaki dowiedzą  się, jakie są polskie symbole narodowe oraz co to oznacza, że należy je szanować. Stojąc na baczność, będziemy słuchać polskiego hymnu – Mazurka Dąbrowskiego. Poznamy słowo patriota. Będziemy mówić  o tym, czym jest mała ojczyzna. Będziemy  słuchać  wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Przedszkolaki będą pracować z mapą fizyczną Polski i dowiedzą się, co oznaczają zaznaczone na niej kolory.

Na wiosennej łące

Początek wiosny to doskonały czas na obserwacje przyrodnicze i pogłębianie wiedzy na temat roślin i zwierząt.  Dzięki opowiadaniu „Wyprawa na łąkę” oraz zabawom „Szukamy wiosennych kwiatów” i „Kwiaty” poznaliśmy nazwy wiosennych kwiatów. Wiersz „Motyle znad łąki” oraz zabawy „Kto mieszka na łące?”, „Pszczółki do ula” i „Wyścigi biedronek” pomogą  nam zaprzyjaźnić się z mieszkańcami łąki. Poznamy nie tylko wygląd, zwyczaje oraz zachowanie owadów i innych zwierząt żyjących na łące, ale także wydawane przez nie dźwięki. W tym tygodniu poruszymy również ważny temat właściwego i odpowiedzialnego zachowania wobec przyrody. Dzieci przyznają, że naturę trzeba szanować: dbać o rośliny i zwierzęta oraz nie deptać i nie zrywać dzikich roślin, ponieważ są one schronieniem lub pożywieniem dla owadów i innych małych pożytecznych zwierząt.

Święto rodziny

Tematem  tygodnia jest Święto Mamy i Taty. Będziemy rozmawiać o rodzinie i przygotowaniach do przedstawienia dla rodziców. Dzieci zrobią prezenty dla mamy i taty, będziemy brać udział w próbach przedstawienia. Porozmawiamy, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek, przypomnimy sobie, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny. Porozmawiamy i opowiemy na temat swojego rodzeństwa.  Będziemy próbować malować emocje. Będziemy ćwiczyć  umiejętność składania życzeń.

Święto dzieci

się, jakie są ich prawa i obowiązki oraz co oznaczają te pojęcia i dlaczego są ważne. Będziemy czytać  wiersze Prawa dziecka Janusza Korczaka, i Baśni o ziemnych ludkach (fragmentu opowiadania Juliana Ejsmonda).  Przedszkolaki dostaną list od Josepha – kolegi z Ugandy. Z listu dowiedzą się, jak wygląda dzień w jego kraju. Przypomnimy sobie trzy magiczne słowa, porozmawiamy w jakich sytuacjach ich używamy. Przedszkolaki będą ćwiczyły właściwe zachowanie podczas wizyt u kolegów i koleżanek, dowiedzą się, co należy robić, będąc gościem, a co – będąc gospodarzem.