_

Przedszkole 90 zamierzenia Zajączki

_

Maj

Co słychać Wiosno?

Słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów z wiosennej łąki, lasu czy parku: kumkanie, bzyczenie, klekotanie, świergot ptaków, stukanie dzięcioła itp. Wysłuchanie wiersza pt. „Gra w kolory” i udział w grach  dydaktycznych : „Zielony jak…” , „Czarny mówi nie”. Oglądanie kolorów wiosny na spacerach i na ilustracjach. Wykonanie pracy plastycznej „Kolorowa wiosna” techniką malarską mokre w mokre. Burza mózgu na temat:  Dlaczego żaba jest zielona? – wysłuchanie opowiadania Heleny Bechlerowej  pt. „O żabkach w czerwonych czapkach”. Zajrzymy do gniazda Bociana – oglądniemy  film i  pooobserwujemy na żywo bocianie gniazdo z mieszkańcami. Nauczymy się piosenki pt. „Bocian”. Wzbogacimy swoją wiedzę na temat żab i bocianów: budowa, rozwój, zwyczaje, odżywanie. Weźmiemy udział w zabawie ruchowej opartej na teatrzyku pt. „Żaby i bociany”. Wykonamy żabki metodą orgiami i wykorzystamy je do zabawy w żaby.

 Jadwiga, która została królem

Wysłuchamy krótkiej historii na temat Jadwigi, która została królem Polski, oglądniemy jej portret. Nauczymy się piosenki pt. „Piękna Jadwiga”. Razem z Jadwigą nauczymy się tańca dworskiego w parach. Wysłuchamy legendy pt. „Stopka królowej Jadwigi” Będziemy grać   z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych do utworu G. F. Handla pt. Muzyka na wodzie” i zatańczymy w parach do muzyki. Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Jak król”. Poznamy ilustracje i przydomki innych królów Polski z wykorzystaniem malarstwa Jana Matejki „Poczet królów Polski”

Na zielonej łące

W oparciu o ilustracje oraz zagadki słuchowe poznamy mieszkańców łąki oraz rośliny występujące na łące. Weźmiemy udział w wielu zabawach naśladowczych oraz muzyczno – ruchowych tj.: „Poruszamy się jak..”, „Biedronka lata nad łąką”, „Motyle i kwiaty”, „Z kwiatka na kwiatek”, „Taniec kwiatów”, „Wróżka z łąki”, „Kolorowe kwiatyitp. Wysłuchamy opowiadania pt. „Małgosia szuka przyjaciół” oraz porozmawiamy na temat treści oraz własnych doświadczeń. Nauczymy się piosenki z wykorzystaniem improwizacji ruchowej pt. „Łąka”.  W zajęciach matematycznych będziemy wspólnie przeliczać, segregować, porównywać, układać podane oraz dowolne rytmy. Wykonamy pracę plastyczną pt. „Majowa łąka” z wykorzystaniem farb oraz własnej inwencji twórczej.

Moi rodzice

Porozmawiamy na temat spędzanego czasu z rodzicami oraz wspólnie wykonywanych czynności. W zabawie słownej, „Jaka jest moja mama/mój tata?” , będziemy opisywać swoich rodziców. Nauczymy się piosenki pt. „Moja wesoła rodzinka”. W oparciu o ilustracje, wysłuchamy opowiadania A. Galicy pt. „Nasi rodzice”,  oraz porozmawiamy na jego temat . Weźmiemy udział w zabawach ruchowych oraz naśladowczych tj.: „Spacer z rodzicami”, „Pomagam rodzicom”, „Herbatka dla mamy/taty” itp. Weźmiemy udział w uroczystości z okazji Dnia Matki. Wręczymy własnoręcznie zrobione upominki oraz laurki, a także zaprezentujemy wiersz, piosenki oraz taniec . Wykonamy pracę plastyczną pt. „Serce dla moich rodziców”.