_

Przedszkole 90 zamierzenia Wiewiórki

_

Maj

UNIA EUROPEJSKA

Zorganizujemy w sali wystawę ,,Wspomnienia z podróży” z wykorzystaniem zdjęć i pocztówek przyniesionych przez dzieci z różnych stron świata. Zapoznamy się z Unią Europejską ,dowiemy się że wszystkie kraje należące do Unii mają swoich przedstawicieli w jej instytucjach, z których większość ma swoją siedzibę w Brukseli – która z tego względu nazywana jest stolicą Unii Europejskiej. Jak każde państwo, także UE ma swoje symbole, do których należą: hymn – „Oda do radości”, flaga – krąg dwunastu żółtych gwiazd na niebieskim tle, oraz wspólna waluta – euro. Poznamy symbol  Unii Europejskiej  maskotka, która nazywa się Syriusz. Posłuchamy   wiersza W. Kosteckiej  ,,Europejska podróż z Syriuszem”.  Poznamy  państwo Unii Europejskiej -Czechy. Oglądniemy bajki czeskie, poznamy znane zabytki, przywitamy się po czesku. Poznamy Włochy oraz Holandię

Na łące

Poznamy wiersz ,, Bal na łące „  M. Gintowt. Porozmawiamy na temat wiersza ze szczególnym podkreśleniem mieszkańców łąki  wymienionych w wierszu . Posłuchamy piosenki ,,Łąka”. Nauczymy się jej śpiewać. Rozwiążemy zagadki dotyczące mieszkańców łąki, poznamy wiersz ,,Krecik”. Opiszemy wygląd kreta oraz porozmawiamy  o tym jak ważny jest kret dla środowiska. Kształtować będziemy umiejętność rozpoznawania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych oraz orientację na kartce papieru w zabawie matematycznej ,,Połóż tam gdzie powiem”. Poznamy opowiadanie M. Szeląg ,,O małej gąsienicy , z którą nikt nie chciał się zaprzyjaźnić. Poznamy etapy rozwoju motyla. Przeliczać i odwzorowywać będziemy liczby w zabawie dydaktycznej ,,Biedroneczki”.

Mama i Tata

Będziemy rozwijać umiejętność rozpoznawania liter w zabawach słownikowych związanych z domem i rodziną. Rozwiniemy sprawność ruchową i zadbamy o kondycję fizyczną podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń porannych. Utrwalimy nazwy różnych zawodów, będziemy próbowali utworzyć formy żeńskie i męskie nazw zawodów. Rozwiniemy intuicje geometryczne, utrwalimy nazwy figur, stworzymy figury znane i nowe, rozwijając kreatywność i wyobraźnię. Utrwalimy znajomość prawej i lewej strony w schemacie własnego ciała.

Na łące – Stanisław Wyspiański

Utrwalimy wiedzę dotyczącą zwierząt i roślin, które można znaleźć na łące. Weźmiemy udział w zabawach ruchowych nawiązujących tematem do łąki. Będziemy uczestniczyć w zabawach rytmicznych, słuchać wierszy i piosenek, które rozwiną poczucie rytmu. Utrwalimy wiedzę o Stanisławie Wyspiańskim, jako malarzu, stworzymy lapbook podsumowujący naszą wiedzę o nim i jego twórczości. Poznamy głoskę ł i rozwiniemy empatię na podstawie wysłuchanych opowiadań. Stworzymy pracę plastyczną „Motyl”. Będziemy rysować figury pod dyktando, rozwijając skupienie i orientację w przestrzeni. Poćwiczymy sprawność aparatu artykulacyjnego.